Strona
            główna
Facebook fanpage
E-mail
Blog UO
Ścieżki
       szkoleniowe

LinkeIn
GoldeLine
programy
            szkoleniowe cennik i agenda zapisy korzyści o nas


Pracownik biura projektu
Pracownik biura biznesu
Specjalista Agile
Specjalista UX i jakości


Nasze ścieżki szkoleniowe zaprojektowane są dla osób chcących zdobyć całkowicie nowe umiejętności w celu przekwalifikowania zawodowego, awansu lub też w celu pozyskania lub uzupełnienia wiedzy i certyfikacji na potrzeby pracy już wykonywanej.
 

Pracownik biura projektu

Program szkoleniowy "Pracownik biura projektu" został opracowany z myślą o osobach, które chcą pracować przy zespołach informatycznych i ich podstawowym obowiązkiem jest praca wspomagająca procesy zachodzące w tychże zespołach. Wspomaganie oznacza zrozumienie procesów IT (zarządzanie projektami, zarządzanie usługami IT), zrozumienie nazewnictwa informatycznego i celów powierzonych zespołom informatyków (inżynieria oprogramowania, Agile, testowanie), a także umiejętność zrozumienia celów przez analizę i modelowanie wymagań.

Szkolenia ścieżki "Pracownik biura projektu":

Pracownik biura
                 projektu

Poziom 1 - WSPÓŁPRACOWNIK:
Podstawy kierowania projektami
Podstawy zarządzania usługami IT
Podstawy określania celów projektu
Podstawy zarządzania jakością
Egzamin WSPÓŁPRACOWNIK: 120 pytań testowych, 180 minut, 60% (72 poprawne odpowiedzi) aby zdać egzamin
Poziom 2 - ORGANIZATOR
Podstawy analizy biznesowej
Podstawy zarządzania procesami biznesowymi (BPM)
SixSigma
Egzamin ORGANIZATOR: 90 pytań testowych, 120 minut, 60% (54 poprawne odpowiedzi) aby zdać egzamin
Poziom 3 - SPECJALISTA
Podstawy metod zwinnych oraz Scrum
Podstawy testowania
Kierowanie projektami Agile
Egzamin SPECJALISTA: 90 pytań testowych, 120 minut, 60% (54 poprawne odpowiedzi) aby zdać egzamin

Pracownik biura biznesu

Program szkoleniowy "Pracownik biura biznesu" przeznaczony jest dla osób, które chcą pracować przy doskonaleniu biznesu, wpierać określanie celów i przemian kierunków biznesowych, analizować, modelować, udoskonalać oraz wdrażać procesy i procedury w organizacji. Pracownik biura biznesu, określiwszy i opisawszy cele biznesowe, potrafi także zidentyfikować kryteria jakości i odbioru, współpracować z IT przy przekładaniu celów biznesowych na wymagania dla systemów informatycznych.


Szkolenia ścieżki "Pracownik biur
a biznesu":

 
Pracownik biura
                 biznesu
 
Poziom 1 - WSPÓŁPRACOWNIK:
Podstawy kierowania projektami
Podstawy zarządzania usługami IT
Podstawy określania celów projektu
Podstawy analizy biznesowej
Egzamin WSPÓŁPRACOWNIK: 120 pytań testowych, 180 minut, 60% (72 poprawne odpowiedzi) aby zdać egzamin
Poziom 2 - ORGANIZATOR
Analiza biznesowa wg BCS ISEB
Podstawy zarządzania procesami biznesowymi (BPM)
Modelowanie w BPMN
Egzamin ORGANIZATOR: 90 pytań testowych, 120 minut, 60% (54 poprawne odpowiedzi) aby zdać egzamin

Poziom 3 - SPECJALISTA
Podstawy zarządzania jakością
Inżynieria wymagań - certyfikat IREB CPRE
Podstawy MBA
Egzamin SPECJALISTA: 90 pytań testowych, 120 minut, 60% (54 poprawne odpowiedzi) aby zdać egzamin
Specjalista Agile

Specjalista Agile rozumie korzyści i zagrożenia metodyk zwinnych, potrafi występować w różnych rolach a projektach realizowanych przy pomocy tych metod.


Szkolenia ścieżki "Specjalista agile":

Specjalista
                 agile

Poziom 1 - WSPÓŁPRACOWNIK:
Podstawy kierowania projektami
Podstawy metod zwinnych oraz Scrum
Podstawy określania celów projektu
Egzamin WSPÓŁPRACOWNIK: 90 pytań testowych, 120 minut, 60% (54 odpowiedzi) aby zdać egzamin

Poziom 2 - ORGANIZATOR
Scrum Master
Właściciel Produktu Scrum
Podstawy zarządzania jakością
Egzamin ORGANIZATOR: 90 pytań testowych, 120 minut, 60% (54 odpowiedzi) aby zdać egzamin
Poziom 3 - SPECJALISTA
Kierowanie projektami Agile
Testowanie w Agile
Egzamin SPECJALISTA: 60 pytań testowych, 90 minut, 60% (36 poprawnych  odpowiedzi) aby zdać egzamin
Specjalista UX i jakości

Ścieżka szkoleniowa "Specjalista UX i jakości" pozwala zdobyć umiejętności zarówno w zakresie typowego testowania oprogramowania, jak i innych metod zapewnienia jakości oraz uzyskiwania zadowolenia klienta.

Szkolenia ścieżki "Specjalista UX i jakości":

Specjalista UX
                 i jakości

Poziom 1 - WSPÓŁPRACOWNIK:
Podstawy zarządzania jakością
Podstawy testowania
Testowanie wg ISTQB® CTFL
Egzamin WSPÓŁPRACOWNIK: 90 pytań testowych, 120 minut, 60% (54 odpowiedzi) aby zdać egzamin
Poziom 2 - ORGANIZATOR
UX i doświadczenie klienta (CEM)
UX i projektowanie zorientowane na użytkownika
Podstawy narzędzi do testowania programów
Egzamin ORGANIZATOR: 90 pytań testowych, 120 minut, 60% (54 odpowiedzi) aby zdać egzamin
Poziom 3 - SPECJALISTA
Inżynieria wymagań - certyfikat IREB CPRE
Testowanie w Agile
Kierowanie testowaniem
Egzamin SPECJALISTA: 90 pytań testowych, 120 minut, 60% (54 poprawne odpowiedzi) aby zdać egzamin
© Uniwersytet Otwarty IT i Biznesu